از کارشناس اتیکت بپرس

خانه/از کارشناس اتیکت بپرس

لبخند پشت ماسک و آغوش از دور

لبخند پشت ماسک چند ماه قبل، ماسک جزئی از [...]

کجا بنشینم؟ (محل نشستن در جلسات)

یکی از مخاطبین میس اتیکت از من پرسیده بودند: [...]

۵ مزیت مهربانی

«سه چیز در زندگی بشر مهم است. اولی مهربان [...]

با همکار حسود چگونه برخورد نماییم؟

حسادت می تواند هم در روابط عاطفی پیش بیاید [...]

اتیکت و آداب معاشرت در خانواده

خانواده اولین و مهمترین جامعه بشریست، مجموعه ای از [...]

اتیکت و آداب گفتگو

همه ما با افرادی برخورد داشتیم که خارج از [...]

لایوهای برگزار شده میس اتیکت

در این قسمت لایوهای آموزشی که هم به صورت [...]

۴۸ اتیکت اجتماعی پایه باید بدانیم

اتیکت فقط برای قاشق و چنگال و دستمال سفره [...]

کرونا و ۲۶ اتیکت دوری اجتماعی (فاصله گذاری)

دوری یا فاصله گذاری چیست و چه معنایی دارد؟ [...]

چگونه به دیگران ارزش دهیم؟

احساس مهم بودن برای هر [...]