در حال بارگزاری ...

دوره های حضوری

تصویر یک را شکل بده

توجه: در حال حاضر بخاطر شرایط پندمیک کرونا، تمام آموزشهای میس اتیکت به شکل آنلاین و غیر حضوری برگزارمی شود

بارها برای اغلب ما اتفاق افتاده است که بدلیل نا آگاهی رفتاری و از همه جا بی خبر فرصت های پیشرفت و موقعیتهای شغلی خود را از دست داده ایم...

اطلاعات بیشتر
h3

برای حفظ مشتریان کنونی و جذب مشتریهای بیشتر و در نتیجه دستیابی به امنیت و آسایش بیشتر باید روشهای نوین را آموخته و در کسب وکار خود به کار بست.

اطلاعات بیشتر
h3

رفتار حرفه ای با مشتری ویژه آرایشگران حرفه ای و پرسنل سالنهای زیبایی را در این دوره دریافت می کنید

اطلاعات بیشتر
h3

در این کارگاه تمام مهارتهایی که برای مصاحبه موفق شغلی، ارتقا یا تحصیلات تکمیلی نیاز دارید به شما آموزش داده خواهد شد.

اطلاعات بیشتر
h3

اتیکت و آداب معاشرت در موقعیتهای اجتماعی و در برخورد با دیگران در اجتماع را در این دوره آموزش خواهید دید.

اطلاعات بیشتر
h3

اینکه افراد چه رفتاری در محیط رستوران دارند در تعاملات اجتماعی و به ویژه تعاملات حرفه ای بسیار تعیین کننده است...

اطلاعات بیشتر
h3

اگر امروز بر روی آموزش و ارتقا مهارتهای فرزندان خود به ویژه مهارتهای ارتباطی آنها سرمایه گذاری نکنیم، در آینده مجبور به هزینه کردن برای مواردی خواهیم شد که تصورش را هم نداشتیم...

اطلاعات بیشتر
h3

اتیکت کوچینگ (آموزش خصوصی)

آموزشهای اتیکتی همراه با اجرای تمرینات و رفع اشکالات فرد به فرد و اصلاح ایرادات شما در جلسات خصوصی آموزش اتیکت و آداب معاشرت به شما ارائه خواهد شد.

اطلاعات بیشتر
h3