به اتیکت لند خوش آمدید

تحرک شغلی بیشتری که امروزه شاهد آن هستیم، افزایش محبوبیت مفهوم کار تیمی در کسب و کار، نیاز به توجه به فرهنگهای مختلف که روز به روز به میزان آن افزوده می شود و نیز حساسیت های نسل های مختلف در بازار جهانی، نشان می دهند که مهارتهای فردی ما بیش از هر زمان دیگری کلید موفقیت حرفه ای ما محسوب می شوند و اینجاست که اتیکت به یاریمان آمده و به ما در ایجاد روابط خوب کمک می نماید.

و به خاطر داشته باشیم که :

هر یک از ما یک هنرمندیم و به عنوان یک هنرمند می توانیم در هر حوزه ای قدم بگذاریم مشروط بر اینکه برای آموختن اتیکت و آداب آن حوزه وقت بگذاریم.

آخرین اخبار از وبلاگ