در حال بارگزاری ...

برچسب: چگونه نقد کنیم

تصویر یک را شکل بده
آداب معاشرت حرفه ای

انتقاد با چکش مخملی

چکش مخملی چیست و برای انتقاد کردن چطور می توان از آن استفاده نمود؟ وقت آن رسیده است که روش ساندویچی (همبرگری) برای انتقاد کردن را به کنار بگذاریم. همانطور که می دانید در روش ساندویچی ابتدا یک نکته خوب را در مورد عملکرد فرد به او می گوییم، سپس نقد خود را بیان می

Loading

پذیرش نقد
آداب معاشرت حرفه ای

پذیرش نقد با ذهن باز و نفس عمیق

نقد کردن و نقد شدن یک واقعیت زندگی است که چه بخواهیم چه نخواهیم رخ می دهد. نقد ابزار قدرتمندیست برای آموزش به شرطی که بدانیم چگونه از آن استفاده کنیم. ما حتماً از جانب یک مافوقی که بازخورد کار ما را می دهد و یا از جانب یک مشتری مورد نقد قرار خواهیم گرفت

Loading

آداب معاشرت حرفه ای

چگونه حرفه ای نقد کنیم؟

نقد کردن و مورد نقد واقع شدن دشوار است. اما متاسفانه یک بخش ضروری در محیط کار نیز می باشد. اگر مجبورید انتقاد کنید، پس آن را سازنده انجام دهید. از عصبانیت و جزییات نامربوط پرهیز کنید. اگر باید از دیگران تحسین و انتقاد کنید تحسین را پیش از انتقاد مطرح کرده و بدنبال آن

Loading

آداب معاشرت حرفه ای

پذیرش انتقاد

اخیراً در شرکتی مشغول به کار شدم که یک برنامه آموزشی گسترده را ارائه می دهد. در طی این آموزش، از مافوقهای خود بازخورد دریافت کردیم. متوجه هستم که انتقاد سازنده چقدر می تواند مفید واقع شود، اما احساس می کنم رئیسم زیاد از حد تند برخورد می کند. چطور می توانم این قضیه را

Loading