اخیراً در شرکتی مشغول به کار شدم که یک برنامه آموزشی گسترده را ارائه می دهد. در طی این آموزش، از مافوقهای خود بازخورد دریافت کردیم. متوجه هستم که انتقاد سازنده چقدر می تواند مفید واقع شود، اما احساس می کنم رئیسم زیاد از حد تند برخورد می کند. چطور می توانم این قضیه را کنترل کرده و با آن کنار بیایم؟

دوست عزیز،

آموزش می تواند خسته کننده و طاقت فرسا باشد، بویژه وقتی که بررسی مداوم پیشرفت شما مد نظر باشد. اما بخاطر داشته باشید که آن بازخورد، چه مثبت چه منفی، بخش الزامی رشد شغلی شماست. با این حال، یک انتقاد سازنده، بدون آمادگی ذهنی، ممکن است با برداشت خوبی مواجه نشود.

بدیهی است داشتن کاری که مرتباً از هم جدا و تفکیک شود کار راحتی نیست، بویژه وقتی که تصور شود انتظارات را برآورده نمی کنید. گویی کسی در سپر حرفه ای شما سوراخ ایجاد می کند.

در واقع، بازخورد صادقانه از یک منبع قابل اعتماد، ابزار قدرتمندی است برای یادگیری. وقتی احساسات شخصی را کنار بگذاریم، می تواند فرصت ارزشمندی برای نمایش حرفه ای گری در شرایط سخت و تحت فشار باشد.

در ادامه ۶ راه برای سود بردن از انتقادات سازنده ذکر خواهیم کرد:

  1. واکنش خود را کنترل کنید

اغلب اولین واکنش، واکنش احساسی است. قبل از جلسه، لحظه ای برای حفظ آگاهانه آرامش و تسلط بر خود وقت بگذارید. در برابر میل شدید به “یک پاسخ جنگ و گریز” مقاومت کنید. با یک ذهن باز کاملاً به انتقاد کننده گوش دهید.

  1. آگاه باشید که پاسخهای شما می توانند سکوی پرشی برای موفقیت تان محسوب شوند.

مافوقها به این امر توجه خواهند داشت که یک کارمند چگونه بازخوردهای نامطلوب را می پذیرد. ایجاد اعتباری که بلوغ و کنترل نفس شما را با میل به پذیرش توصیه نشان می دهد، مهم است. اگر یک کارمند انتقادپذیر نباشد، به احتمال زیاد به عنوان فردی که کار کردن با او سخت است شناخته خواهد شد و به سختی به پیشرفت شغلی دست می یابد.

  1. افکار بد را پاک کنید.

تفکر منفی مثل، “رئیسم با من مشکل دارد” یا ” او به من حسادت می کند” مخالف بهره وری و سازندگی است. بخاطر داشته باشید که هردو در یک تیم قرار دارید، برای یک شرکت کار می کنید و یک مأموریت به شما سپرده شده است. اکثر مدیران تفکر انتقاد شدید نسبت به کارکنانشان را نمی پسندند. به این فکر کنید که علاقه و منفعت آنها در دستیابی بهتر به اهداف مشترک است چون بر روی موفقیت شما سرمایه گذاری کرده اند [نه بر روی شکست تان].

  1. بدنبال درسی در آن باشید.

رد شدن از چیزی که نمی خواهید بشنوید با زیر سوال بردن انگیزه های مقامات مسئول، کار آسانی است. صرفنظر از نحوه ارائه بازخورد او، که ممکن است به شکلی با ملاحظه یا ناخوشایند مطرح شود، به اصل حرف وی توجه کنید. ما به راحتی می توانیم محدودیتهای خود را نادیده بگیریم، همچنین یک نظر بی طرف می تواند ارزشمند واقع شود.

  1. اطلاعات لازم برای رشد و پیشرفت کار را بدست آورید.

به بازخوردهای دریافتی واقعاً علاقه نشان دهید. نمونه موضوعات عملکردی را درخواست کنید. مسئله پیش آمده و نیاز به بهبود و پیشرفت آن را تأیید نمایید. گامهای دقیق برای پیشرفت را بپرسید و آنها را پیگیری و اجرا نمایید تا پیشرفت حاصل در راستای “یک مسئول اجرایی بهتر شدن” را به نمایش بگذارید.

  1. قدردان باشید.

از مافوق خود بخاطر اطلاعات منصفانه و صمیمانه اش تشکر کنید. در چشمان وی نگاه کرده و بخاطر زمانی که برای ارزیابی کار شما صرف کرده است قدردانی نمایید.

موفق باشید

برگرفته از توصیه های اتیکتی دایان گاتزمن