در حال بارگزاری ...

برچسب: احترام به اسامی

تصویر یک را شکل بده
آداب معاشرت حرفه ای

اسمت چی بود؟

برای همه ما اتفاق افتاده است که شخصی پیش آمده، با ما احوالپرسی کرده، و در مورد اینکه چقدر از دیدن ما خوشحال است، سخن گفته – و ما نتوانستیم او را بخاطر آوریم. شاید چهره اش برای ما آشنا باشد، اما نام او و جایی که قبلاً او را دیده ایم، کاملاً از یادمان

Loading

آداب معاشرت حرفه ای

پسر خاله نشو

یکی از رایجترین خطاها در اتیکت کسب و کار، خطاب افراد با اسم کوچک، بدون کسب اجازه (شفاهی یا ضمنی) از آنهاست. این موضوع در عصر حاضر که محیط کار رسمیت کمتری پیدا کرده، رو به افزایش می باشد. گرچه بسیاری از افراد با گفتگوهای راحتی که معمولاً در اولین لحظات آشنایی رخ می دهد،

Loading

آداب معاشرت حرفه ای

تو را چگونه بخوانم؟

به قول دیل کارنگی اسم افراد زیباترین آوا و آهنگی است که مخصوص او در این دنیا به وجود آمده است. (بجز افرادی که به هر دلیلی آن را دوست نداشته و تعویض می کنند) پس اسم آنها هم بخشی از دنیای مطلوبی است که باید به آن احترام بگذاریم. برای این منظور نکاتی هست

Loading

آداب معاشرت حرفه ای

وقتی همکاران شما را با اسم مستعار خطاب می کنند چه کار باید انجام دهید؟

دایان عزیز، مدتی است سعی می کنم یک مشکل کاری در مورد اسمم را حل کنم. چند هفته پیش کار جدیدی را شروع کردم و از همان اوایل همکاران شروع کردند به خطاب اسم من با نام مستعار (اسم من را به درستی و کامل نمی گویند). آنها حتی مرا به همین نام معرفی می

Loading