برچسب: اتیکت تلفن همراه

تصویر یک را شکل بده
اتیکت تلفن همراه

فابینگ در حضور دوستان

آیا تا به حال با دوستی بوده اید که وقتی با شماست بیشتر از اینکه با شما صحبت کند مشغول گوشی خود باشد؟ آیا تا به حال احساس کرده اید که دوستانتان به حدی سرگرم گوشی هوشمندشان هستند که حرف های شمایی که کنارشان هستید را نمی شنوند؟یا اینکه خودتان همان فردی هستید که یک

آداب معاشرت اجتماعی

واقعاً زشته!

هنگامی که مشغول خوردن صبحانه در یک رستوران در نیو مکزیکو بودم، متوجه دو مردی شدم که صبحانه خود را تمام کرده و منتظر بودند تا پیش خدمت خانمی که سرش هم شلوغ بود برایشان صورتحساب بیاورد. نهایتاً یکی از آنها تلفن همراهش را بیرون آورده و با رستوران تماس گرفت. زمانی که همان پیش

آداب معاشرت حرفه ای

چگونه اعتیاد به تلفن همراه را به یک فرصت روابط عمومی تبدیل کنم؟

اخیراً در یک شام کاری شرکت کردم و بسیار متعجب شدم از اینکه سه نفر از شش نفری که پشت میز غذا بودند اصلاً سرشان را از روی گوشی بلند نکردند تا با دیگران مکالمه داشته باشند. آنها به شدت مشغول پیام زدن، ایمیل کردن و عکس گرفتن از خودشان و غذایشان بودند حال آنکه