در حال بارگزاری ...

برچسب: منفی نگری

تصویر یک را شکل بده
منفی نگری خود
اتیکت

وقتی با منفی نگریِ خود درگیر هستید چه کاری باید انجام دهید؟

منفی نگری با داشتن احساسات منفی متفاوت است. احساسات به تنهایی حس خالص هستند – شادی، آرامش، غمگینی، عصبانیت. آنها وجود دارند تا به ما نشان دهند که در یک موقعیت ممکن است چگونه عمل کنیم، و کمک کنند تا بتوانیم عملکرد بهتری داشته باشیم. ضمن اینکه به ما نشان می دهند چه اتفاقی ممکن

Loading

آداب معاشرت حرفه ای

چگونه با یک همکار منفی سر کنم؟

دایان عزیز، دفتر کار من با فردی مشترک است که عادت به منفی بافی دارد. او زندگی شخصی شاد و خوشبختی نداشته و در کارش موفق نیست. تمام روز باید حرفهای منفی و گله و شکایت او از همه چیز را تحمل کنم. سعی کردم درکش کنم اما هر روز محل کارم را با حس

Loading