در حال بارگزاری ...

برچسب: مشتری ناراضی

تصویر یک را شکل بده
آداب معاشرت حرفه ای

برقراری ارتباط با مشتری ناراضی

تا کنون چندبار به عنوان یک مشتری با مشکل عذر و بهانه آوردن مواجه شده اید. مشکلی وجود دارد و فروشنده، تکنسین یا نماینده خدمات مشتری عذر و بهانه های بیخودی تحویل مشتری می دهد مثل: مشکل از کامپیوتر است تقصیر همکار فروش ماست تقصیر رئیس بخش است تقصیر سیستم است تقصیر دولت است همینی

Loading

اتیکت مشتری مداری

به همه می گویم

داخل سالن انتظار ایستگاه راه آهن نشسته بودم تا بلندگوی بخش اطلاعات راه آهن وقت سوار شدن قطار را برای بلیط من اعلام کند. زود رسیده بودم و حدود ۱ ساعت دیگر به وقت حرکت قطار من مانده بود. از خستگی روی صندلی سالن انتظار به حالت استراحت نشسته و چشمانم را بسته بودم تا

Loading

آداب معاشرت حرفه ای

قدر مشتریان شاکی را بدانید

با وجود شبکه های اجتماعی و بررسیهای آنلاینی که به هر نظری اهمیت زیادی می دهند، ضروری است که کسب و کارهای مختلف یک استراتژی قوی برای خدمات مشتری اتخاذ نمایند با شکایات مشتری نباید خشن برخورد کرد. به هر شکایت به عنوان یک فرصت پیشرفت نگاه کنید. به همین دلیل است که باید به

Loading