در حال بارگزاری ...

برچسب: لبخند

تصویر یک را شکل بده
لبخند از پشت ماسک و آغوش از دور
آغوش کلامی

لبخند پشت ماسک و آغوش از دور

لبخند پشت ماسک چند ماه قبل، ماسک جزئی از نُرم زندگی ما نبود (بجز مواردی که شاید برای کار یا برخی ادیان استفاده میشد) اما در حال حاضر ما آن را همه جا می بینیم و در برخی کشورها اجباری شده است. دنیا به قدری سریع تغییر کرد که نرمهای جدیدی برای زندگی ایجاد شد

Loading

آداب معاشرت حرفه ای

مفهوم و منطق پشت سوالات رایج در مصاحبه

مفهومی که پشت سوالات رایج در مصاحبه نهفته است با هدف آزمودن هوش کارمندان آتی در نظر گرفته می شود کارفرمایان افرادی را استخدام می کنند که: مسئولیت پذیر باشند  ابتکار داشته باشند و از پس پاسخ سوالات بر آیند اکثر سوالات مصاحبه برای تفکر به این مسائل طراحی شده اند: آیا از پس این شغل بر

Loading