در حال بارگزاری ...

برچسب: احترام به فضای شخصی

تصویر یک را شکل بده
آداب معاشرت حرفه ای

گستاخی است!

پنج نباید برای هر نوع تلفن صحبت کردن تلفنی با یک فرد هنوز هم یک راه مهم برقراری ارتباط در کسب و کار است: شما می توانید بازخورد یا تصدیق فوری (از مخاطب) دریافت کنید، می توانید فرایند رفت و برگشت چندین باره پیام و ایمیل را حذف کنید و می توانید از لحن و

Loading

آداب معاشرت اجتماعی

واقعاً زشته!

هنگامی که مشغول خوردن صبحانه در یک رستوران در نیو مکزیکو بودم، متوجه دو مردی شدم که صبحانه خود را تمام کرده و منتظر بودند تا پیش خدمت خانمی که سرش هم شلوغ بود برایشان صورتحساب بیاورد. نهایتاً یکی از آنها تلفن همراهش را بیرون آورده و با رستوران تماس گرفت. زمانی که همان پیش

Loading