در حال بارگزاری ...

برچسب: اتیکت دانشجو و استاد

تصویر یک را شکل بده
اتیکت ایمیل به اساتید
اتیکت ایمیل

۱۰ اتیکت ایمیل زدن به اساتید دانشگاه

چطور به اساتید خود ایمیل بزنیم؟ ارسال ایمیل به یک استاد باید واضح و صریح باشد. شاید شما همیشه برای دیگران ایمیل بفرستید! اما ارسال ایمیل به یک استاد با یک دوست یا یکی از اعضای خانواده متفاوت است. آداب و رسوم حرفه ای ایمیل چیزی نیست که اغلب آموزش داده شود و این موضوع

Loading

آداب معاشرت اجتماعی

اتیکت دانشگاهی پایه: چگونه با اساتید خود تعامل داشته باشید.

دانشجویان عزیز، وقتی ترم جدید شروع شد، زمان آن است که به دنیای جذاب فعالیتهای دانشگاه، دوستان، مکالمات طولانی دیر وقت شبانه، هم اتاقیهای غریبه، مهمانیها و سایر فعالیتهای دوران دانشجویی برگردید. و آه بله …. البته که به کلاسها برگردید. امیدوارم که واحدهای درسی در اولویت آخر دوران دانشجویی شما نباشند، واحدهای درسی به

Loading