آداب معاشرت حرفه ای

به کی میگن مشتری؟

بقول سَم ام والتون :«تنها یک رئیس وجود دارد،‌ چه در شغل شریف واکس زدن کفش باشی چه مدیر عامل بزرگترین شرکت در دنیا،‌ باز هم رئیس همان است. و آن کسی نیست جز مشتری! مشتری کسی است که حقوق همه را می پردازد و تصمیم می گیرد که آیا یک کسب و کار به

Loading