در حال بارگزاری ...

برچسب: عادت سازی

تصویر یک را شکل بده
پیشرفت

جهش های بزرگ، با عادتهای کوچک

یکی از رایجترین مسائلی که به هنگام ایجاد عادت های خوب با آن روبرو هستیم، استمرار و ثبات قدم داشتن است. ما برای ایجاد تغییر ماندگار به ثبات قدم و استمرار نیاز داریم. اگر شما کاری را به شکل مستمر انجام دهید، به نتایج فوق العاده ای خواهید رسید. چیزی که استفان پرِسفیلد آن را

Loading

آداب معاشرت حرفه ای

۳ اتیکتی که ثروتمندان هرگز از آن طفره نمی روند

مردی که ۵ سال است بر روی ثروتمندان خود ساخته تحقیق و مطالعه می کند، به ۳ آداب اتیکتی در زندگی آنها رسید که هرگز از آن روی نمی گردانند. رفتار میز غذای شما می تواند بر روی موفقیتتان اثر بگذارد. به نظر می رسد ثروتمندترین و موفق ترین افراد از عادات ساده اتیکتی برای

Loading