آداب معاشرت حرفه ای

هنر خوشرویی و احترام

مودب و خوشرو بودن، روشی است برای قدردانیِ حضور دیگران در حریم خود. زمانی که در کریدور شرکت به یک همکار می رسید، احتمالاً می گویید: “سلام. خوبین؟” این احوالپرسی دعوت به مکالمه نیست. گواه آن اینکه هیچ کدامتان نمی ایستید. وقتی از کنارتان عبور می کند او هم می گوید: “عالی! شما خوبین؟” و

Loading