آداب معاشرت حرفه ای

اتیکت استارتاپها

مدیر برنامه شتاب دهنده ملبورن روهان ورکمن می گوید: “زمانی که با افراد تازه وارد حیطه استارتاپ مواجه می شویم، اتیکت کسب و کار عادی و ساده ناپدید می شود.” ورکمن زمان زیادی را برای استارتاپها و کارآفرینان تازه کار صرف می کند و بنا به گفته خودش، مرتباً با فاندرهایی (مؤسسان، بنیانگذاران) مواجه می

Loading