آداب معاشرت اجتماعی

“طفره رفتن از دادن اطلاعات بیش از اندازه شخصی”

من دوست ندارم در مورد زندگی شخصی ام در محل کار صحبت و بحث کنم وقتی یک مشتری، همکار، یا هر آشنای دیگری به زندگی شخصی شما علاقه نشان می دهد یا در مورد آن سوال می پرسد، چگونه باید به او پاسخ دهید؟ در یکی از سمینارهای اتیکتی، مرد جوانی جمله بالا را بیان

Loading