در حال بارگزاری ...

برچسب: ارزش دادن

تصویر یک را شکل بده
اتیکت

چطور به کارکنان خود ارزش بدهیم؟

ساعتها برای تحسین افرادی که در رسانه ها می بینیم و هرگز دیدار حضوری با آنها نداشته ایم صرف می کنیم،‌ اما اغلب ما به غرق در زندگی روزمره خود هستیم بدون اینکه افراد دور و بر خود و افرادی که هر روز آنها را می بینیم، مورد تایید و تصدیق قرار دهیم. ما می

Loading

اتیکت

چگونه به دیگران ارزش دهیم؟

احساس مهم بودن برای هر یک از ما اهمیت زیادی دارد و این احساس را چگونه متوجه می شویم؟ اینکه دیگران برای آنچه انجام می دهیم یا می گوییم ارزش قائل باشند. به عبارت دیگر وقتی ما برای چیزی ارزش قائل باشیم یعنی آن چیز برای ما مهم و ارزشمند است. مثلاً اگر شما برای

Loading