آداب معاشرت حرفه ای

کارت ویزیت در دنیای شبکه های مجازی

اخیراً کارت ویزیتم را به یک ارباب رجوع دادم. وقتی آدرس فیسبوکم را روی آن دید تحت تأثیر قرار گرفت زیرا کارت ویزیت های اندکی از صاحبان کسب و کارهای کوچک را دیده بود که چنین اطلاعاتی بر روی آن درج شده باشد. کارت ویزیت به دیگران می گوید کار شما چیست، و راهی را

Loading