در حال بارگزاری ...

برچسب: اتیکت دست دادن

تصویر یک را شکل بده
آداب معاشرت حرفه ای

دست دادن و شخصیت شما (قسمت دوم)

دست دادن شما چه چیزی را در مورد شما فاش می سازد؟ ۱۱- دست دادن کشتی گیرانه این نوع دست دادن مورد علاقه شخصیتهای بیش از حد تهاجمی است زیرا تصور می کنند این کار قدرت و برتری آنها را به نمایش می گذارد. این نوع دست دادن که منجر به دردی شدید می شود

 181 

آداب معاشرت حرفه ای

دست دادن و شخصیت شما (قسمت اول)

دست دادن شما چه چیزی را در مورد شما فاش می سازد؟ ۱- رمزگشایی زبان بدن: دست دادن دست دادن به عنوان شکلی از احوالپرسی قدمتی طولانی دارد. به طرز شگفت آوری، دست دادن شما نوع شخصیت شما را توصیف می کند. بنابراین دفعه بعدی که با شخصی دست می دهید، بخاطر داشته باشید که

 209