در حال بارگزاری ...

برچسب: اتیکت دست دادن

تصویر یک را شکل بده
آداب معاشرت حرفه ای

دست دادن و شخصیت شما (قسمت دوم)

دست دادن شما چه چیزی را در مورد شما فاش می سازد؟ آنچه در این مطلب می خوانید ۱۱. دست دادن کشتی گیرانه ۱۲. با سرانگشت دست دادن ۱۳. دست دادن ماهی لغزان  ۱۴. دستان سریع ۱۵. دستان کشنده ۱۶. گرفتن دست در دستان خود ۱۷. دست دادن خرچنگی ۱۸. دست دادن از دور ۱۹.

Loading

آداب معاشرت حرفه ای

دست دادن و شخصیت شما (قسمت اول)

دست دادن شما چه چیزی را در مورد شما فاش می سازد؟ آنچه در این مطلب می خوانید ۱. رمزگشایی زبان بدن: دست دادن ۲. می خواهید برداشت خوبی از خود بسازید؟ ۳. شل دست دادن ۴. دست دادن طولانی ۵. دست دادن با فشار ۶. دست دادن نزدیک بدن ۷. محکم دست دادن ۸.

Loading