آداب معاشرت حرفه ای

هنر گمشده “سپاسگزاری”

شاید برای ما بارها پیش آمده باشد که در مورد نوشتن و ارسال یادداشت تشکر بعد از یک رویداد دچار تردید شویم. و حالا سوال این است که “چقدر باید برای این کار صبر کرد؟” در این عصر دیجیتال که پاسخهای خودکار مرسوم شده، اکثر افراد از زمان هدیه گرفتن خبر دارند- مثلا زمانی که

Loading