آداب معاشرت حرفه ای

چگونه محترمانه «نه» بگوییم؟

حتماً برای شما هم پیش آمده است که با شرایطی مواجه شوید که نتوانید جواب منفی دهید. اگر هم می خواستید نمی دانستید که چطور جواب منفی خود را بدون بی احترامی و ناراحتی و یا حتی عصبانیت طرف مقابل، اعلام کنید. آیا راهی هست که جواب «نه» بدهیم بدون اینکه به طرف مقابل بی

Loading