آداب ماه رمضان در محیط کار

یک راهنما برای انجام کسب و کار در طول ماه رمضان

به عنوان شرکت یا کسب وکاری که در طول ماه مبارک رمضان دایر است و به کار خود ادامه می دهد، ضروری است که اتیکت کسب و کار خاصی را در این ماه رعایت نماییم. نه تنها این کار احترام به سنتهای کشور اسلامی را به نمایش می گذارد بلکه به شرکا، مشتریان و ارباب

Loading