ماه گذشته برای یک ارائه تیمی از کل بخشی که در آن مشغول به کار هستم انتخاب شدم. زمانی که مشغول خوردن نهار بودم بخاطر استرسی که داشتم قدری سوپ گوجه روی شلوار خاکستریم ریخت! به سرعت به سرویس بهداشتی رفتم تا هرچقدر می توانم آن را تمیز کنم. متاسفانه، لکه گیر همراهم نبود و لباس اضافی برای تعویض هم نداشتم. پس بدون توجه و اشاره به لکه چهارگوشی که روی قسمت ران شلوارم ایجاد شده بود، ارائه خود را آغاز کردم. مطمئن نیستم کار درستی انجام داده باشم. پیشنهادات اتیکتی شما در مورد مدیریت حوادثی که برای لباسمان رخ می دهد، بدون اینکه به تصویر حرفه ای ما آسیبی بزند، چیست؟

پاسخ:

دوست عزیز،

قانون اصلی اول این است که همیشه برای بدترین اتفاق آماده باشید. من یک لکه گیر سفری برای این گونه حوادث در دسترس خود می گذارم. اگر موقعیتی بود که این ابزار را در اختیار نداشتید، یا لکه ایجاد شده بسیار بزرگ بود، در مورد آن یک شوخی کوچک کرده و موضوع را نادیده بگیرید.

توجه دیگران را به این موضوع جلب نکرده و ادامه ندهید چون پیام شما را منحرف ساخته و بر روی ناشی گری شما تاکید می کند.

اگر بطور مثال در طی غذای کاری یک لیوان نوشیدنی را ریختید، قانون آن این است: دستمال سفره خود را روی محل لکه شده انداخته، به مهمانان کناری خود بگوید که ممکن است خیس شده باشند، عذرخواهی کنید و اجازه دهید پیش خدمتها آن را ببرند.

قطعاً می توانید در انتهای مهمانی یا جلسه، یک بار دیگر بخاطر آن حادثه عذرخواهی کنید و یک کارت هدیه خشکشویی یا یک جعبه شکلات به همراه یک لکه گیر سفری، به عنوان یک عذرخواهی دوستانه به شخصی که نوشیدنی را روی لباسش ریخته اید، ارسال نمایید.

امیدوارم این پاسخ به شما کمک کرده باشد

برگرفته از توصیه های اتیکتی دایان گاتزمن