در این دوره شرکت کنندگان با مفاهیم ادراک، اتیکت و اهمیت آموختن آن در مشتری مداری آشنا شده و انواع مشتری، خواسته ها و مطالبات او،

رفتار و برخورد مناسب با مشتری،‌ نحوه برخورد با مشتری ناراضی و جلب رضایت او، بایدها و نبایدهای سالن زیبایی، اتیکت پوشش حرفه ای

و اتیکت رفتار یک آرایشگر حرفه ای را به همراه بسیاری از نکات دیگر در حوزه اتیکت مشتری مداری آموختند. 

این دوره به همت موسسه موج مثبت ایرانیان یزد برگزار شد.

به امید اینکه بتوانیم با آموزش نکات اتیکتی جامعه و دنیای بهتر و مهربانتری برای زندگی کردن بسازیم. 

[aparat id=’DL2gP’]

نظر  سرکار خانم احمدی راد در مورد این دوره:

[aparat id=’PutFk’]

نظر  سرکار خانم قانع در مورد این دوره:

[aparat id=’LX5wh’]


اگر شما هم تمایل به برگزاری این دوره برای پرسنل سالن زیبایی خود دارید می توانید با ما تماس گرفته و اطلاعات مورد نیاز برای برگزاری آن را بدست آورید