اگر امروز از جوانان نسل جدید بپرسید فکر می کنی به اتیکت نیاز داریم؟ شاید خیلی از آنها تصور کنند عقب افتاده و از مد افتاده هستید.

بسیاری از افراد هم فکر می کنند اتیکت فقط یک سری قواعد و مقررات است.

می خواهم این موضوع را روشن کنم: اتیکت امروز هم به اندازه همه عصرها مورد نیاز است! اما نسل جدید نیاز دارند چراییش را بدانند.

نسل هزاره شاید به اینکه از کدام چنگال سر میز غذا استفاده کنند اهمیت ندهند. اما بسیار علاقه مندند به یادماندنی ترین فرد در یک جمع باشند و شغل مورد نظر را بدست آورند و …. . یعنی آنها می خواهند بدانند.

اینجاست که اهمیت اتیکت برایشان معنا پیدا می کند.

اتیکت، معنا و ریشه آن

زمانیکه مشغول سخنرانی و تدریس در زمینه اتیکت هستم بارها با مواردی مواجه شده ام که فرد بعد از فهمیدن اتیکت و قواعد آن می فهمد که چه آموزشی را از دست داده و ای کاش زودتر می دانست.

گاهی افسوس می خورند گاهی عصبانی می شوند که تمام سالهای گذشته را به این اطلاعات نیاز داشته اند ولی کسی به آنها آموزش نداده است.

در کلاس کودک و نوجوان هم با مادرانی مواجه شده ام که خود ابراز می کنند ما هم این موارد را نمی دانستیم و ای کاش کسی به ما آموزش می داد.

ساعات بسیاری را تدریس کرده ام و شاهد این بوده ام که وقتی مخاطبینم با چیستی اتیکت و اهمیت آن در زندگی مواجه شده اند، چطور اشتیاقشان برای دانستن بیشتر و بیشتر می شد.

شما نمی دانید که چه نمی دانید… حتی اگر زندگی امروزی جریان راحتتر و غیر رسمی تری به خود گرفته است، افراد برای متمایز شدن در زندگی شخصی و حرفه ای خود نیاز دارند که حرفه ای باشند و این کلید حرکت به سمت جلوست.

تعریفی از وبستر برای اعتماد به نفس: « اعتماد به نفس یعنی ایمان داشتن و باور اینکه به شکلی درست، مناسب و مؤثر رفتار می نمایید»

اگر این تعریف را موشکافی کنیم خواهیم دید که رفتار درست،‌ مناسب و مؤثر ریشه در رفتار، اتیکت و پروتکل دارد.

ارتباط اتیکت با شادی + یک چالش

رفتار یعنی آنچه انجام می دهیم: دست دادن،‌ معرفی خود و غیره. اتیکت یعنی چطور آن را انجام دهیم. پروتکل یعنی چه زمانی رفتاری را انجام دهیم. این ترکیب فرمولیست برای کسب اعتماد به نفس.

اعتماد به نفس داشتن به شما امکان این را می دهد که به طور کامل در هر مکانی که هستید و با هر کسی که مخاطبتان هست، حاضر باشید.

هدف اتیکت هرگز بر روی قواعد متمرکز نبوده است، بلکه هدف اصلی آن ایجاد روابط است. دانستن و به کار گرفتن رفتار آگاهانه، بخش عمده اعتماد داشتن به آنچه هستید می باشد.

پس موضوع اتیکت در مورد رفتار با دیگران هم نیست در مورد رفتار با خودتان است… یعنی رفتار با احترام.

حال باید به این بیاندیشیم که چقدر رفتار محترمانه ای با خود داریم؟