در حال بارگزاری ...

برچسب: گوش دادن فعال

تصویر یک را شکل بده
آداب گفتگو

سر صحبت را با Ford باز کنید

هیچ کس واقعا از گفتگوهایی که برای باز کردن سر صحبت هستند خوشش نمی آید و طبیعتاً یکی از کسل کننده ترین کارهاییست که با آن مواجه می شویم. بسیاری از این گفتگوها فقط به خاطر این شکل می گیرند که کنار فردی قرار داریم و مجبوریم چیزی بگوییم. هدف اصلی آن پیدا کردن موضوع

Loading

آداب گفتگو

هنوز حرفم تموم نشده بود

آیا برای شما هم پیش آمده است که به هنگام گفتگو با فردی، مجال بیان سخنان و کلمات خود را نیافته باشید؟ یا برای خود شما پیش آمده است که فقط بخاطر بدست گرفتن یک گفتگو حرف طرف مقابل را قطع کرده و به کلام او خاتمه داده باشید؟ پس این مطلب را برای آشنا

Loading