در حال بارگزاری ...

برچسب: مینگلوفوبیا

تصویر یک را شکل بده
آداب معاشرت حرفه ای

غلبه بر مینگلفوبیا یا ترس از شبکه سازی – ۲

وقتی به حضور در یک رویداد شبکه سازی فکر می کنید، از حمله مینگلفوبیا (ترس از در آمیختن با جمع) یا ترس از شبکه سازی رنج می برید؟ برخی از افراد از فرصت درآمیختن با مشتریان و ارباب رجوعان لذت می برند. آنها از فرصت ملاقات و گفتگو با افراد کاملاً غریبه استقبال می کنند.

Loading

آداب معاشرت حرفه ای

غلبه بر مینگلفوبیا یا ترس از شبکه سازی – ۱

وقتی به حضور در یک رویداد شبکه سازی فکر می کنید، از حمله مینگلفوبیا (ترس از در آمیختن با جمع) یا ترس از شبکه سازی رنج می برید؟ برخی از افراد از فرصت درآمیختن با مشتریان و ارباب رجوعان لذت می برند. آنها از فرصت ملاقات و گفتگو با افراد کاملاً غریبه استقبال می کنند.

Loading