اتیکت

۵ مزیت مهربانی

«سه چیز در زندگی بشر مهم است. اولی مهربان بودن، دومی مهربان بودن،‌سومی مهربان بودن»هنری جیمز تمرین مهربانی برای سلامت جسمی و عاطفی ما مفید است – شادی و عزت نفس ما را افزایش داده همچنین سیستم ایمنی بدن ما را تقویت می کند و فرایند پیر شدن را کندتر می سازد ۱- مهربانی مسریست

Loading