روانشناسی آماده سازی

چطور افراد را به انجام آنچه می خواهیم وادار کنیم؟

آیا شما دیگران را برای بهترین خود بودن آماده می کنید؟ روانشناسی آماده سازی یکی از فنون موفقیتیست که کمتر از هر تکنیک دیگری از آن استفاده شده است. روانشناسی آماده سازی چیست؟ آماده سازی از یک محرک مثل یک کلمه، تصویر یا اقدام برای تغییر رفتار یک نفر استفاده می کند. به طور مثال،

Loading