آداب فضای مجازی

اتیکت برای فاندرهای (بنیانگذاران یا مؤسسان) استارت آپ

بهترین بخش اجرای یک استارت آپ این است که با افراد جالب بسیاری ملاقات می کنید- از سرمایه گذاران تا مشتریان، از رقبا تا یاوران و غیره! اکنون که با افراد بسیاری ملاقات می کنید که دیدگاههای مختلفی دارند، آیا فکر نمی کنید که نیاز به آموختن مهارتهای درست دارید؟ مثلاً اینکه بدانید به هنگام

Loading