در حال بارگزاری ...

برچسب: سوال دوست نداشتنی

تصویر یک را شکل بده
آداب معاشرت حرفه ای

سوالات دوست نداشتنی در ایمیل

در دو مقاله پیشین به موضوع سوالات دوست نداشتنی، نحوه پاسخ دهی و استراتژی های آن و نحوه کنترل آن موقعیت پرداختیم اما گاهی این سوالات را در ایمیلهای کاری خود دریافت می کنیم و میزان ناراحتی از آن ممکن است شدیدتر باشید چون عنصر حالت چهره و لحن صدا از آن حذف می شود

Loading

آداب معاشرت حرفه ای

نحوه کنترل سوالات دوست نداشتنی

در مقاله قبل به سوالات ناخوشایند و نحوه پاسخگویی به آنها پرداختیم و در این مقاله می خواهیم به ۸ روش کنترل سوالاتی که حس می کنیم وارد حریم شخصی ما می شوند بپردازیم. وقتی حس می کنید در چنین وضعیتی گرفتار شده اید یا احتمالش را می دهید از این راه حلها برای کتترل

Loading