در حال بارگزاری ...

برچسب: رابطه سازی حرفه ای

تصویر یک را شکل بده
آداب معاشرت حرفه ای

۱۰ توصیه شبکه سازی از ۱۰ عضو شورای ارتباطات فوربز

۱۰ نکته شبکه سازی که به ایجاد یک برداشت اول مثبت عالی در یک رویداد حرفه ای و شبکه سازی به شما کمک می کند داشتن تماسهای حرفه ای درست می تواند به شما کمک کند شبکه کاری خود را گسترش داده و در را به روی فرصتهای جدید باز نمایید. یکی از بهترین راهها

Loading

آداب معاشرت حرفه ای

بایدها و نبایدهای شبکه سازی -۲

در دو مقاله قبل به این پرداختیم که شبکه سازی چیست و یک سری از نکاتی که باید آنها را در شبکه سازی رعایت کنیم خدمت شما دوستان ارائه دادیم. اکنون قصد داریم نکاتی را در مورد معرفی آسانسوری که می تواند در فرایند شبکه سازی به شما کمک نموده تا بتوانید روابط بهتر و

Loading

آداب معاشرت حرفه ای

بایدها و نبایدهای شبکه سازی -۱

آیا برای شما هم پیش آمده است که وارد یک رویداد و مهمانی کاری بشوید که اغلب افراد آن غریبه هستند؟ و با خود فکر کنید که چه کار باید انجام دهید؟ با چه کسی همراه شوید؟ لباستان مناسب است یا نه؟ چگونه سر صحبت را باز کنید؟ بروید و فقط به یک نفر بچسبید

Loading

آداب معاشرت حرفه ای

شبکه سازی چیست؟

در ایران وقتی در جمعی واژه «شبکه سازی» را بیان می کنیم، افرادی که هیچ آشنایی با این واژه ندارند به یاد بازاریابی شبکه ای می افتند که ذهنیت خوبی نسبت به آن نیست چون یادآور شرکتهای هرمی است. یا عده ای آن را با پارتی بازی که واژه ای منفی در فرهنگ ماست یکسان

Loading

آداب معاشرت حرفه ای

غلبه بر مینگلفوبیا یا ترس از شبکه سازی – ۲

وقتی به حضور در یک رویداد شبکه سازی فکر می کنید، از حمله مینگلفوبیا (ترس از در آمیختن با جمع) یا ترس از شبکه سازی رنج می برید؟ برخی از افراد از فرصت درآمیختن با مشتریان و ارباب رجوعان لذت می برند. آنها از فرصت ملاقات و گفتگو با افراد کاملاً غریبه استقبال می کنند.

Loading

آداب معاشرت حرفه ای

غلبه بر مینگلفوبیا یا ترس از شبکه سازی – ۱

وقتی به حضور در یک رویداد شبکه سازی فکر می کنید، از حمله مینگلفوبیا (ترس از در آمیختن با جمع) یا ترس از شبکه سازی رنج می برید؟ برخی از افراد از فرصت درآمیختن با مشتریان و ارباب رجوعان لذت می برند. آنها از فرصت ملاقات و گفتگو با افراد کاملاً غریبه استقبال می کنند.

Loading

آداب معاشرت حرفه ای

شروع یک رابطه کاری زیبا

آیا تاکنون نامه عاشقانه خاصی نوشته و ارسال کرده اید؟ شاید دقیقاً منظور ما مثل آن نباشد، اما ایده پشت آن یکی است. یا آن نامه طبق نیت و هدف شما عمل کرده و دریافت کننده آن بخاطر نمایش احساسات شما در نامه مذکور از حال رفته است یا آن را رد کرده و شما

Loading