آداب معاشرت حرفه ای

درخواست مرخصی در تابستان

دایان عزیز، کمتر از یکسال است که در شغلم مشغول کار هستم و می خواهم درخواست مرخصی چند روزه بدهم. افراد دیگری در شرکت هستند که اولویت بالاتری نسبت به من داشته و می دانم که برای تابستانشان برنامه ریزی کرده اند. این اولین شغل من است و نمی خواهم مشکلی پیش بیاید. حال چگونه

Loading