در حال بارگزاری ...

برچسب: دانشگاه

تصویر یک را شکل بده
آداب معاشرت حرفه ای

روز دانشجو گرامی باد

هدف از این مطلب کمک به دانشجویان برای درک رفتار کلاسی مناسب است. کلاس درس باید یک محیط یادگیری –محور باشد تا چیزی شبیه رفتار نامناسب مانع فرایند آموزشی آن نشود. شما یک دانشجو هستید و از شما انتظار می رود که در طول دوران تحصیل خود رفتار بالغانه ای داشته و به فرایند یادگیری،

Loading

آداب معاشرت اجتماعی

اتیکت دانشگاهی پایه: چگونه با اساتید خود تعامل داشته باشید.

دانشجویان عزیز، وقتی ترم جدید شروع شد، زمان آن است که به دنیای جذاب فعالیتهای دانشگاه، دوستان، مکالمات طولانی دیر وقت شبانه، هم اتاقیهای غریبه، مهمانیها و سایر فعالیتهای دوران دانشجویی برگردید. و آه بله …. البته که به کلاسها برگردید. امیدوارم که واحدهای درسی در اولویت آخر دوران دانشجویی شما نباشند، واحدهای درسی به

Loading