آداب معاشرت حرفه ای

چگونه از شغل خود استعفا دهید بدون اینکه پلهای پشت سر خود را خراب کنید

پیدا کردن یک شغل رویایی کار سختی است؛ نسل جدید این موضوع را به خوبی درک می کنند. جوانان با شغل خود همانند یک لباس نو رفتار می کنند با این نگرش: “امتحانش کن، اگر دیدی اونطور که براش برنامه ریزی کردن کار نمی کنه، درش بیار و به دنبال گزینه بهتری باش.” باور داشته

Loading