ایده کسب و کار

۲۰ ایده بیزینسی بدون هزینه استارتاپی

“من می خوام کسب و کار خودم  رو شروع کنم اما پول یا ایده بزینسی ندارم.” امروزه ما جوانان زیاد و افراد پویایی را می بینیم که مشتاق شروع یک بزینس کوچک هستند اما همان مسئله بالا روبرو هستند. آیا شما یکی از آنها هستید؟ شما آماده انجام کاری هستید؟ آیا می خواهید رئیس خود

Loading