در حال بارگزاری ...

برچسب: اعتماد به نفس

تصویر یک را شکل بده
Self Confidence After Quarantine
اعتماد به نفس

۶ راه برای بازسازی اعتماد به نفس بعد از قرنطینه

اگر بگوییم پندمیک کرونا بر روی همه ما به نوعی اثر گذاشته، هیچ اغراقی در کار نیست. حتی اگر خوش شانس باشیم تا سالم بمانیم، شغل خود را از دست ندهیم و با دوستان و خانواده در تماس باشیم، پندمیک و قرنطینه متعاقب آن بر روی روتین و زندگی روزمره ما اثر گذاشته و خواهد

Loading

اتیکت

اتیکت ۲۰۱۹ چطوریست؟

اگر امروز از جوانان نسل جدید بپرسید فکر می کنی به اتیکت نیاز داریم؟ شاید خیلی از آنها تصور کنند عقب افتاده و از مد افتاده هستید. بسیاری از افراد هم فکر می کنند اتیکت فقط یک سری قواعد و مقررات است. می خواهم این موضوع را روشن کنم: اتیکت ۲۰۱۹ یا همان آداب معاشرت

Loading

آداب معاشرت حرفه ای

مفهوم و منطق پشت سوالات رایج در مصاحبه

مفهومی که پشت سوالات رایج در مصاحبه نهفته است با هدف آزمودن هوش کارمندان آتی در نظر گرفته می شود کارفرمایان افرادی را استخدام می کنند که: مسئولیت پذیر باشند  ابتکار داشته باشند و از پس پاسخ سوالات بر آیند اکثر سوالات مصاحبه برای تفکر به این مسائل طراحی شده اند: آیا از پس این شغل بر

Loading