آداب معاشرت حرفه ای

چگونه وارد یک مهمانی تعطیلات شرکتی شویم

بایدها و نبایدهای حضور در اینگونه مهمانیها مهمانی تعطیلات شرکتی فرصتی است برای شما تا بتوانید اثر مثبتی بر مسئولین و مدیران اجرایی شرکت یا سازمان خود که تا کنون آنها را ملاقات نکرده اید، بگذارید؛ و اثر مثبت همکارانتان بر خود را تقویت بخشید. در مورد تأثیری که می خواهید بگذارید فکر کنید: چگونه

Loading