در حال بارگزاری ...

برچسب: اتیکت فروش

تصویر یک را شکل بده
آداب معاشرت حرفه ای

بایدها و نبایدهای اتیکت فروش

برای فروشندگان، اتیکت به استانداردهای رفتاری اشاره دارد که باید به هنگام تعامل با مشتریان یا سایر اعضای سازمان آنها را مد نظر قرار دهند ۱- تصویر حرفه ای از خود بسازید: لباس و ظاهر آراسته (تاثیر بر روی ذهنیت مشتری از سازمان و محصولی که ارائه می دهد) ۲- دیگران را به مهلت های

Loading

آداب معاشرت حرفه ای

بایدها و نبایدها در اتیکت فروش

ارتباط حرفه ای به منظور ایجاد روابط معنا دار با مشتریان کنونی و مشتریان احتمالی نیازمند اصیل بودن است. همچنین مرزهایی وجود دارند که باید برای حصول اطمینان از ایجاد جوی راحت برای مشتریان، توسط نیروی فروش، مورد توجه قرار گیرند. برنامه های آموزش فروش، نحوه برقراری ارتباط در طول فرآیند فروش را به افراد

Loading