آداب معاشرت حرفه ای

۱۱ سوال رایج در مورد اتیکت و آداب غذای کاری

برای اغلب ما پیش آمده است که به هنگام صرف غذا با رفتارهای ناخوشایندی از سوی دیگران مواجه شویم. در موقعیت های اجتماعی و در رویدادها و مهمانی های شغلی. در هر موقعیتی این رفتارها ناخوشایندند و اثرات منفی بر ذهن و برداشت دیگران می گذارند اما در رویدادها و مهمانی های کاری این رفتارها

Loading