در حال بارگزاری ...

برچسب: اتیکت در کسب وکار

تصویر یک را شکل بده
اتیکت در کسب وکار

شاید جالب باشه اما قاطعانه نیست

فردی به من گفت زن جوانی از همکارانش، شغل خود را بخاطر حرف نا امید کننده رئیسش که پشت سر او زده، ترک کرده است، و از من خواست نظرم را در این مورد بگویم. داستان از چه قرار بود؟ رئیس مورد نظر پشت سر این خانم حرف نامربوط و بی اعتباری زد و واکنش

Loading

آداب معاشرت حرفه ای

۵ نکته برای کنترل حسادت در محل کار

آیا تاکنون به کسی حسادت ورزیده اید؟ آیا این تجربه را داشته اید؟ قطعاً همه ما این حس را تجربه کرده ایم. این هم یکی دیگر از احساساتیست که در طبیعت بشر نهاده شده پس وجودش ضروری بوده است اما اگر عنان آن را رها کرده و نتوانیم آن را کنترل نماییم به خودمان و

Loading