اتیکت

اتیکت و آداب معاشرت در خانواده

خانواده اولین و مهمترین جامعه بشریست، مجموعه ای از افرادی که نه تنها از نظر بیولوژیکی با هم مرتبط هستند بلکه به هم عشق می ورزند،‌ همدیگر را ستایش می کنند و می خواهند هر کاری برای هم انجام دهند. نحوه تعامل ما با غریبه ها هم به نحوه تعاملمان با اعضای خانواده در منزلمان

Loading