آداب معاشرت حرفه ای

هدفون هم اتیکت دارد؟!

حتما برای شما هم پیش آمده است که بخواهید با همکاری در محل کار صحبت کنید اما بدلیل اینکه هدفونی داخل گوشش گذاشته صدای شما را نشنیده و به موقع پاسخ شما را نداده است. یا به خاطر وجود همین هدفون از برقراری ارتباط با او صرفنظر کرده و به سراغ همکار دیگری بروید. و

Loading