در حال بارگزاری ...

برچسب: آداب گفتگو

تصویر یک را شکل بده
آداب گفتگو

اتیکت و آداب گفتگو

همه ما با افرادی برخورد داشتیم که خارج از نوبت خودشان شروع می کنند به صحبت کردن، حرفهای اشتباه می زنند و جو عجیبی در جمع ایجاد می کنند، سوالات بی ادبانه و دوست نداشتنی می پرسند، یا به دیگران اجازه حرف زدن نمی دهند. شاید نیت بدی هم برای انجام این کارها نداشته باشند

Loading

آداب گفتگو

سر صحبت را با Ford باز کنید

هیچ کس واقعا از گفتگوهایی که برای باز کردن سر صحبت هستند خوشش نمی آید و طبیعتاً یکی از کسل کننده ترین کارهاییست که با آن مواجه می شویم. بسیاری از این گفتگوها فقط به خاطر این شکل می گیرند که کنار فردی قرار داریم و مجبوریم چیزی بگوییم. هدف اصلی آن پیدا کردن موضوع

Loading

آداب گفتگو

هنوز حرفم تموم نشده بود

آیا برای شما هم پیش آمده است که به هنگام گفتگو با فردی، مجال بیان سخنان و کلمات خود را نیافته باشید؟ یا برای خود شما پیش آمده است که فقط بخاطر بدست گرفتن یک گفتگو حرف طرف مقابل را قطع کرده و به کلام او خاتمه داده باشید؟ پس این مطلب را برای آشنا

Loading