آداب شب رصدی

اتیکت و آداب شب رصدی

اواخر آذر ماه ۹۸ بود که داشتیم با استاد سپیده جلوخانی عزیز صحبت می کردیم و بخاطر یک ایده یهویی قرار شد به مناسبت شب یلدا یک کارگاه یک روزه در مورد امید و انگیزه در روستای مبارکه و اقامتگاه ناردونه یزد برگزار کنیم و قسمت آموزش نجوم و رصدش رو هم من برعهده گرفتم.

Loading