برنامه های آموزش فروش، نحوه برقراری ارتباط در طول فرآیند فروش را به افراد حرفه ای آموزش می دهند و برای رساندن هنر مکالمه تجاری (کسب و کار) به حد کمال زمان زیادی صرف می کنند. ارائه برند توسط کارکنان به درستی و به شکلی قابل اطمینان، یعنی رفتار درست و آگاهی نسبت به تمام جزئیات دقیق اتیکت فروش، بسیار مهم است.

علاوه بر ایجاد یک تاثیر عالی بر مشتریان احتمالی؛ نیروهای فروش باید به هنگام تماس با مشتری یا اجرای فروش داخلی، از قضاوتِ خوب استفاده کنند. نکات زیادی ممکن است در این میان از دست بروند یا تعبیر نادرستی از آنها بشود بخصوص هنگام ارسال ایمیل یا پیام صوتی و متنی.

بحثهای رو در رو با مشتریان برای نیروی فروش یک حالت ایده آل است، اما داشتن تعاملات مناسب به هنگام تماس تلفنی و اینترنتی نیز می تواند به همان اندازه سودمند واقع شود. در هر صورت؛ بهانه ای برای ندانستن راه درست گفتگو کردن با مشتری وجود ندارد.

باید ها و نباید های اتیکت فروش


باید: 
با مشتری یا ارباب رجوع صادق باشید.

 مشتریان احتمالی به دنبال برندی خواهند رفت که قابل اعتمادی و درستیش را باور دارند. اگر نیرو های فروش درباره محصولاتشان یا محصولات رقبای خود دروغ بگویند این دروغ ممکن است فاش شده و بین شرکت و پایگاه اصلی مشتریانش شکاف عمیقی بوجود بیاید.

نباید: رقبا را دست کم گرفت

حرفه ای ها باید شرکت خود را منحصر بفرد و بهتر از دیگران نشان دهند اما نه به وسیله خرد یا له کردن شرکتهای دیگر. این کار بسیار ناپسند است و راهی مخرب برای روابط در دنیای کسب و کار.

باید: یاد بگیرید که گوش دهید؛

فروش های حرفه ای باید با نیاز ها و خواسته های مشتری هماهنگ و متناسب باشند. فراهم کردن اولویتهای شخصی مشتریان میتواند آنها را به مشتریهای وفاداری تبدیل نماید.

نباید: به تماس تلفنی بسنده کنید؛ 

مطمئنا تماس های تلفنی برای برقراری تماس و ارتباط با مشتریان مفید است. اما ارتباط رو در رو سطح صمیمیت بی نظیری را به همراه داشته و رابطه ای را موجب می شود  که دیگر اشکال گفتگو قادر به برقراری آن نیستند.

باید: تا جایی که می توانید مهیا باشید. 

درک مشتریان بهترین راه فروش یک محصول است. با دقت نیازهای مشتریان را مورد بررسی و توجه قرار داده و محصول یا خدمت خود را طوری ارائه دهید که نشان دهد کمپانی شما برای ایجاد یک ارتباط قوی با آنها  سرمایه گذاری می کند.

نباید: ناامیدی و خشم خود را ابراز کنید. 

این احساسات ممکن است موجب ناراحتی یا معذب بودن سایرین شوند.فوربس میگوید نگذارید که انرژی منفی مثل طاعون در جلسه ای که با مشتریان بالقوه خود دارید، نفوذ کند.

منبع: Carew.com

همکار مترجم: امیر اسماعیل اسعدی