هرکسی می داند که چطور از تلفن استفاده کند، اما افراد کمی هستند که از نحوه استفاده از آن برای کسب بیشترین مزیت، آگاهی داشته باشند.

مهارت تلفنی یا همان مهارت پاسخگویی به تلفن را هم می توان آموخت، هم می توان سنجید هم می توان ارتقا داد. پس اگر به این مهارت نیاز دارید پیشنهاد می کنیم ابتدا با استفاده از این آزمون خود را بسنجید

تا ببینید کجای این مهارت ایستاده اید و چطور می توانید آن را ارتقا دهید.

در این خود ارزیابیِ سریع از شما خواسته می شود که ۱۲ جمله را در مورد خودتان ارزیابی کرده و پاسخ دهید و متوجه شوید که آیا اتیکت و آداب پایه تلفن در محیط کار را رعایت می کنید یا خیر.

در انتهای آزمون نیز چند توصیه برای شما آورده می شود

آزمون

ارزیابی آداب و مهارتهای پاسخگویی به تلفن

آیا اتیکت و آداب ابتدایی تلفن در محیط کار را رعایت می کنید؟ با زدن دکمه شروع آزمون به این 12 جمله پاسخ دهید تا به جواب برسید

 

حرفه ای در ۲ دقیقه

دوست داری توی یک دوره رایگان شرکت کنی؟

کافیه فقط روی دکمه روبرو کلیک کنی

رایگان اما ارزشمند با بروز رسانی هفتگی

حرفه ای در ۲ دقیقه