یا ورود تا به دوره های خریده شده تان دسترسی داشته باشید.

در این قسمت لایوهای آموزشی که هم به صورت انفرادی و هم به صورت مشترک با سایر دوستان و اساتید در مورد اتیکت و آداب معاشرت برگزار شد را مشاهده خواهید نمود.

 

نحوه عضویت در سایت و دوره های آنلاین:

درس